Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Germanistická studentská konference PRAGESTT

11.-12.03.2011

Ústav germánskách studií FF UK, nám. J. Palacha 2

Ve dnech 11.-12.3.2011 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uskuteční první Pražská germanistická studenstká konference PRAGESTT. Jejím cílem je vytvořit platformu vědecké spolupráce mladých germanistů, kteří tak získají mj. prostor pro prezentaci svých diplomových a disertačních prací. Na konferenci zazní cca dvacetiminutové příspěvky českých i zahraničních studentů z oblasti starší a novější literatury, literární teorie, synchronní a diachronní lingvistiky či didaktiky. V rámci programu představí svou činnost také Pražský literární dům autorů německého jazyka.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info