Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Stipendium na tvůrčí pobyt do Wiesbadenu 2011

25.03.2011

Praha - Wiesbaden

Stipendium Pražského literárního domu na tvůrčí pobyt pro rok 2011

Pražský literární dům autorů německého jazyka, nadační fond, vyhlašuje ve spolupráci s Literární radou spolkového státu Hesensko výběrové řízení na tvůrčí pobyt českých autorů v literárním domě Villa Clementine (SRN). Jedná se o měsíční spisovatelský pobyt v německém Wiesbadenu, znalost němčiny však není podmínkou. Letos si autoři mohou sami vybrat termín měsíčního pobytu v obobí červenec-říjen 2011.

Pražský literární dům stipendium tohoto druhu uděluje od roku 2007 a doposud ho obdrželi Radka Denemarková, Tereza Boučková, Petr Čichoň, Radek Fridrich, Josef Moník, Tereza Šimůnková, Jaromír Typlt a ve formě studijního pobytu Luděk Navara.

Základní údaje:
- stipendium je určeno pro české básníky, spisovatele a dramatiky, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svoji tvorbu v zahraničí
- výše stipendia: 1000 € + ubytování zdarma, jízdenka na veřejnou dopravu po spolkové zemi Hesensko
- termíny a délka pobytu: červenec-říjen 2011 na dobu jednoho měsíce vcelku
- ubytování v prostorném pokoji velkého 3pokojového apartmánu s kuchyní
- znalost němčiny není podmínkou

Co pobyt nabízí?

- prostor pro tvůrčí činnost
- příležitost pro prezentaci autora, jeho textů i domovského regionu v rámci autorských čtení a jiných akcí v SRN
- seznámení se zahraniční kulturní scénou a navázání kontaktů s novými lidmi

Seznam požadovaných dokumentů (v čj):
- životopis a motivační dopis s upřesněním, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu a který termín upřednostňuje
- přehled napsaných a vydaných děl
- předloha minimálně dvou příspěvků vydaných v cizí režii (tj. jinou osobou/institucí, i v časopisech)
- vyplněná přihláška (zde ke stažení)

Žádost včetně příloh musí být doručena v jednom vyhotovení nejlépe emailem na info@prager-literaturhaus.com nebo poštou na adresu Pražský literární dům autorů německého jazyka, nadační fond
Ječná 11, 120 00 Praha 2
do 25. března 2011 (rozhoduje razítko pošty)
Žádosti předložené po termínu nebo žádosti nekompletní nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaslané žádosti se nevracejí.

Vyhodnocení žádostí: v průběhu dubna 2011. Žádosti o stipendia bude hodnotit pětičlenná komise složená ze zástupců donorů a české odborné literární scény.

Partneři: Česko-německý fond budoucnosti * Ministerstvo kultury ČR

Hlavním cílem Pražského literárního domu autorů německého jazyka je oživit a zpřístupnit veřejnosti kulturní tradici německy psané literatury na našem území. Soudobou literární tvorbu podporuje nadační fond zejména prostřednictvím programu tvůrčích pobytů českých spisovatelů v zahraničí a zahraničních spisovatelů v Praze, chce tak navázat na tradici vícejazyčného soužití a kulturní výměny u nás.
site design © 2008-2024  ||  drobas.info