Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Tvůrčí spisovatelské stipendium do Hamburku

15.07.2011,  září 2011

Hamburk

Tvůrčí spisovatelské stipendium do Hamburku!

Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci s Literárním domem Hamburk vyhlašuje výběrové řízení na udělení tvůrčího stipendia českým autorům pro spisovatelský pobyt v německém Hamburku v září 2011.

Základní údaje:
- stipendium je určeno českým básníkům, prozaikům a dramatikům, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svou tvorbu v zahraničí
- termín a délka pobytu: září 2011 na dobu tří týdnů
- výše stipendia: 1000 € + ubytování zdarma
- znalost němčiny nebo angličtiny podmínkou
- autor má během pobytu prostor pro vlastní tvůrčí činnost a příležitost prezentovat se v rámci autorského čtení

Seznam požadovaných dokumentů pro účast ve výběrovém řízení (v čj):
- vyplněná přihláška (ke stažení zde; platí i elektronický podpis)
- životopis
- motivační dopis s upřesněním, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat a v jakém rozsahu
- přehled napsaných a vydaných děl
- předloha minimálně dvou příspěvků vydaných v cizí režii (tj. ne sám sobě) v max. rozsahu 15 stran.

Žádost včetně příloh musí být označena slovem "HAMBURK" a doručena v jednom vyhotovení nejlépe emailem na info@prager-literaturhaus.com nebo poštou na adresu: Pražský literární dům autorů německého jazyka, Ječná 11, 120 00 Praha 2
do 15. července 2011 (rozhoduje DATUM DORUČENÍ, nikoliv razítko pošty)
Žádosti předložené po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaslané žádosti se nevracejí.

Vyhodnocení žádostí: do 3. srpna 2011. Žádosti bude hodnotit pětičlenná komise složená ze zástupců donorů a české literární scény. Výsledky budou následně uvedeny na webových stránkách www.literarnidum.cz

Partneři programu: Česko-německý fond budoucnosti * Senát města Hamburk

Hlavním cílem Pražského literárního domu autorů německého jazyka je oživit a zpřístupnit veřejnosti kulturní tradici německy psané literatury na našem území. Soudobou literární tvorbu podporuje nadační fond zejména prostřednictvím programu tvůrčích pobytů českých spisovatelů v zahraničí a zahraničních spisovatelů v Praze, chce tak navázat na tradici vícejazyčného soužití a kulturní výměny u nás.

10. června 2011

site design © 2008-2024  ||  drobas.info