Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Sympozium Mladá Praha

06.12.2011,  9.30-20.00 hod.

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Dne 6. 12. 2011 pořádá Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci s Ústavem germánských studií Karlovy univerzity v Praze mezinárodní vědecké symposium „Mladá Praha a jarní generace“. Renomovaní germanisté z České republiky, Rakouska, Německa, USA a Kanady budou hledat odpovědi na otázku, proč představitelé této autorské generace, kteří se hlásili k lyrické tvorbě R. M. Rilka a na počátku 20. století usilovali o revoluci v literárním provozu Prahy, stále stojí ve stínu tvorby Franze Kafky a jeho současníků.

Sympozium se koná v den narození významného představitele jarní generace, pražského německy píšícího expresionistického spisovatele Victora Hadwigera (6.12.1878 – 4.10.1911), jehož 100. výročí úmrtí jsme si připomněli letos v říjnu. Jeho básnická a esejistická tvorba i vzpomínky Hadwigerových přátel budou prezentovány na závěr sympozia.

Raný expresionismus v německé Praze je spojen s autorskou generací, jež se na přelomu 19. a 20. století chtěla prosadit vůči dominantnímu, autoritářskému spolku spisovatelů a umělců „Concordia”. Již v roce 1898 se tak pod názvem „Mladá Praha“ utvořilo opoziční seskupení, jehož členy byli mj. Oskar Wiener, Paul Leppin, Camill Hoffmann a Ottokar Winicky. Také starší Gustav Meyrink udržoval čilé styky s touto skupinou. Na základě letáků nazvaných „Jaro“, jež od roku 1900 vydával Paul Leppin, se pro toto literární seskupení vžilo označení „Jarní generace“.

„Mladá Praha“ nebyl žádný spolek ani klub, bylo to srdeční pouto, náhodně zrozený svazek stejně smýšlejících mladých mužů, v nichž nic nevzbuzovalo takový odpor jako společnost zabývající se banalitami, protekčními vztahy a poklonkováním před tituly a hodnostmi.
Oskar Wiener

Účast na konferenci je bezplatná a otevřená všem zájemcům. Není třeba se na konferenci předem hlásit.
Konference proběhne v německém jazyce a nebude tlumočeno.

Program ke stažení najdete tady.

Tisková zpráva ze dne 4.10.2011 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 7.11.2011 ke stažení zde.


site design © 2008-2024  ||  drobas.info