Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Johannes Urzidil rozpráví s Ferdinandem Peroutkou

26. dubna 2008,  17 h

Výstaviště - Literární kavárna, Praha

Rozhovor dvou výsostných intelektuálů 20. století natočený v exilu v 60. letech 20.stol, umožňuje nahlédnout do vzpomínek, postřehů, literárněvědných a filozofických úvah o významu česko-německého soužití pro kulturu obou etnik. Z jejich rozhovoru se dozvídáme zajímavé informace o Franzi Kafkovi, jeho díle a vztahu k ženám, dále o Karlu Čapkovi, české a německé umělecké avantgardě, o pražských kavárnách. Tento jedinečný a poprvé zveřejněný historický dokument odhaluje mnoho detailů z kulturního a politického prostředí československé společnosti doby předválečné a dotýká se také aktuálních témat současnosti.

hosté: Dr. Gerhard Trapp (SRN), Václav Maidl (ČR)

Ferdinand Peroutka Johannes Urzidil

Akce se koná v rámci 14. knižního veletrhu Svět knihy 2008Das Buch“.

Akce se koná ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová – Máj a nakladatelstvím Dokořán.fotky z akce:


site design © 2008-2024  ||  drobas.info