Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Sympozium Mladá Praha a jarní generace

04.10.2011


Dne 4. 10. 2011 uplyne sto let od úmrtí spisovatele Victora Hadwigera (6. 12. 1878 v Praze – 4. 10. 1911 v Berlíně), představitele raného expresionismu. Byl příslušníkem autorské generace, která na počátku 20. století usilovala o revoluci v literárním provozu Prahy a chtěla se prosadit vůči dominantnímu, autoritářskému spolku spisovatelů a umělců „Concordia”. Již v roce 1898 se tak pod názvem „Jung Prag” /„Mladá Praha“/ utvořilo opoziční seskupení, jehož členy byli mj. Oskar Wiener, Paul Leppin, Camill Hoffmann a Ottokar Winicky. Také starší Gustav Meyrink udržoval čilé styky s touto skupinou, jež se hlásila k lyrickému dílu Rainera Marii Rilka. Na základě letáků nazvaných „Frühling“ /„Jaro“/, jež od roku 1900 vydával Paul Leppin, se pro toto literární seskupení vžilo označení „Frühlingsgeneration“ /„Jarní generace“/.

Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci s Ústavem germánských studií Karlovy univerzity v Praze pořádá 6. 12. 2011, v den, na který připadá Hadwigerovo narození, mezinárodní vědecké symposium „Jung Prag und die Frühlingsgeneration“ / "Mladá Praha a jarní generace"/. Uskuteční se v prostorách Českého centra Praha, Rytířská 31, 110 00 Praha 1. Středem pozornosti budou autoři v literárněvědném diskursu dosud spíše opomíjení, vedle Hadwigera např. již zmínění Paul Leppin, Oskar Wiener, Camill Hoffmann a Ottokar Winicky. Symposium se koná v němčině, o podrobném programu Vás budeme včas informovat.

 
site design © 2008-2024  ||  drobas.info