Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Call for Papers: Mýtus o české dávnověkosti

Uzávěrka: květen 2012


NEKONÁ SE.
Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR připravuje na říjen 2012 jednodenní literární sympozium na téma Mýtus o české dávnověkosti v 19. století a čeští Němci. Referenti se mohou hlásit se svými příspěvky  do 31.5.2012 současně na obě kontaktní adresy pořadatelů: Dalibor Dobiáš (dobias@ucl.cas.cz) a Lucie Černohousová (info@prager-literaturhaus.com).

Aktuální informace a Call for Papers ke stažení zde.

Příběh podvržených Rukopisů královédvorského a zelenohorského, které jako domněle středověká díla na způsob německé Písně o Nibelunzích od 10. do 80. let 19. století podstatně ovlivnily formování moderního českého národa, vyžaduje po českých zkoumáních i zasazení do širšího německojazyčného kontextu, zvláště německé literatury českých zemí. Rámcem a pozadím dobových českých diskusí, komplexně je prostupujícím, bylo totiž přijetí Rukopisů jako znaku české kultury, nahlížené zprvu často se sympatiemi, později často konfrontační optikou ze strany Němců, především Němců v Čechách.

Impulz příslušnému zasazení Rukopisů nejen do českého, nýbrž i nadnárodního, především německého kontextu by mohla přinést mezinárodní konference, která se koncepčně zaměří na problémové okruhy německo-české geneze a recepce podvržených památek. Přirozený impulz pro navrhovanou konferenci představuje i po několika desetiletích první kritické vydání Rukopisů v prestižní řadě Česká knižnice (na jaře 2011).
site design © 2008-2024  ||  drobas.info