Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Brněnská letní divadla mezi válkami

21.02.2012,  18.30 hod.

PLD, Ječná 11, Praha 2


Teatroložka Katharina Wessely představí dosud málo probádaný fenomén brněnského divadelnictví. Ve třicátých letech existovala v různých podobách letní divadla, která v Brně vzkvétala především díky příkladné účasti herců Městského divadla, a představovala tak jistý pandán k dění na pražské divadelní scéně.

Dr. Katharina Wessely se v uplynulých letech podílela na projektu EU-Interreg s názvem „Rakousko-české divadelní dějiny v meziválečném období na příkladu Brna“ a dále na výzkumném projektu „Rakouská divadelní topografie 1918-1938“. Ve Vídni, kde vystudovala a habilitovala se v oboru divadelní, filmová a mediální věda, působila také jako odborná asistentka v Židovském muzeu a jako junior fellow v Mezinárodním výzkumném centru pro kulturologii (IFK). Jako rakouská lektorka působila na FF MU v Brně. Momentálně pracuje jako vědecká pracovnice na Ústavu divadelní vědy při univerzitě v Bernu.
Je autorkou četných publikací, mj. dvou monografií: Theater der Identität. Das Brünner deutsche Theater der Zwischenkriegszeit (Divadlo identity. Brněnské německé divadlo meziválečného období, 2011) a Die Stadtbahn als Großstadtkino. Zur Wahrnehmungsveränderung in Wien im 19. Jahrhundert (Městská dráha jako kino velkoměsta. K proměně vnímání ve Vídni 19. století, 2009).


Moderuje dr. Zuzana Augustová (Katedra divadelní vědy FF UK)

V rámci programové řady „Zapomenuté kapitoly německého divadla v Čechách a na Moravě“.

Závěrečný třetí díl řady věnovaný německému měšťanskému divadlu v Teplicích se bude konat 15. března 2012  v 18.30 hod.
Pozvánka ke stažení zde.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info