Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Jedinec a obec - supplementum Judaica Bohemiae

leden 2012


Židovské muzeum v Praze a Společnost pro dějiny židů v České republice v Brně vydaly ve dvojjazyčné německo-české verzi supplementum odborného časopisu Judaica bohemiae s názvem Jedinec a obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520–1848. Více informací zde.

Editoři svazku: Helmut Teufel, Pavel Kocman, Alexandr Putík, Iveta Cermanová
Obsah:
Tamás Visi: Vzpoura Eliezera Eilburga proti rabínské tradici: Epizoda v intelektuálních dějinách moravského židovstva
Alexandr Putík: Příčiny a důsledky pražského,rabínského převratu‘ roku 1579. Příspěvek k vnitropolitickým dějinám pražské židovské obce ve 2. polovině 16. století
Lisa-Maria Tillian: Z Prahy do Vídně – nedoručeno. Židovsko-německé soukromé dopisy z roku 1619
Martha Keil: „Neboť to bylo řízení Hospodinovo ...“ Hebrejské prameny ke Třicetileté válce
Pavel Kocman: Mezi vrchností, křesťany a vlastní obcí. Prostor k životu a podnikání v 17. století na několika příkladech z jihomoravských židovských obcí
Martin Štindl: Konverze Židů a židovské obce na Moravě (Společenské souvislosti problému v 1. polovině 18. století)
Iveta Cermanová: Mezi osvícenci, rabíny a státem: Cenzura hebrejských knih v Čechách 1781–1848
Louise Hecht: Mezi haskalou a chederem. Školy a židovská výchova v zemích Koruny české
Wolfgang Gasser: Po stopách jednoho deníku. Benjamin Kewall z Polné popisuje vídeňskou revoluci 1848/49 – Židé světy a každodennost židovského žurnalisty
Falk Wiesemann: ,Z Třebíče do Vídně.‘ Židovská kaligrafie a knižní malba na Moravě v 18. století

Objednávky je možno zaslat na adresu redakce časopisu Judaica Bohemiae: Židovské muzeum v Praze, U Staré školy 1, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky na adresu: alena.knizova@jewishmuseum.cz s kopií pro iveta.cermanova@jewishmuseum.cz

 
site design © 2008-2024  ||  drobas.info