Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Němčina nekouše! aneb proč se učit německy

leden 2012


V lednu 2012 spustilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem nový projekt Němčina nekouše, jehož cílem je zvýšit zájem o výuku němčiny na českých základních školách. Jeho hlavními pilíři je motivace ředitelů základních škol k podpoře výuky německého jazyka a motivování žáků k volbě němčiny jako svého druhého cizího jazyka. K dosažení vytyčených cílů se používá metoda jazykové animace, která pomáhá překonávat ostych z učení se cizí řeči a představu, že je němčina obtížně zvládnutelný a „tvrdý“ jazyk.
Více o projektu se dozvíte v tiskové zprávě nebo v letáku ke stažení.
Bližší infomace k jazykové animaci najdete zde.
 
site design © 2008-2024  ||  drobas.info