Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Tvůrčí stipendia pro spisovatele na rok 2012

uzávěrka: 30.04.2012


Pražský literární dům autorů německého jazyka vypisuje nová stipendia na měsíční tvůrčí pobyty v oblasti literární tvorby do německého Wiesbadenu a Brém v roce 2012. O rezidenční pobyt mohou žádat básníci, prozaici a dramatici, kteří mají české občanství a žijí v České republice. Uzávěrka pro podání přihlášek je 30. dubna 2012. Žádosti uchazečů zaslané do 5. února 2012 budou automaticky zařazeny i do tohoto výběru. K prodloužení lhůty došlo z důvodu změny ze strany německého parnera.

Účastníkovi bude hrazeno: ubytování a náklady spojené s pobytem ve výši 1.000 EUR (dále stipendium)
Termíny pobytů (na dobu 4 týdnů):
září nebo říjen 2012 Brémy
říjen 2012 – Wiesbaden


Žádost o udělení stipendia na tvůrčí pobyt musí obsahovat:

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II. Přílohy
a) Motivační dopis v češtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem a v jakém rozsahu hodlá pracovat a pro které místo žádost podává (celkem do dvou stran formátu A4).
b) Profesní životopis žadatele v češtině.
c) Přehled napsaných a vydaných děl.
d) Předloha dvou literárních příspěvků vydaných v cizí režii (tj. ne sám sobě) v max. rozsahu 10 stran.

Podrobnosti a přihláška ke stažení
zde.
Preferujeme zaslání dokumentace prostřednictvím e-mailu.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info