Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Mezinárodní setkání bohemistů a překladatelů 2012

15.-18.05.2012,  Uzávěrka: 15.04.2012

Praha

Ve dnech 15.–18. května 2012 se v Praze uskuteční pracovní setkání zahraničních bohemistů, překladatelů a učitelů české literatury. Z pověření MK ČR je připravuje Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci s knižním veletrhem Svět knihy a literární kavárnou Fra.
Program setkání nabídne účastníkům jak teoretické informace (možnosti podpory překladu, vhled do aktuální české literární scény, ediční plány nakladatelství, prezentace literárních časopisů), tak praktickou část (překladatelské dílny, diskuse, setkání s českými nakladateli a spisovateli). V neposlední řadě klademe důraz na vzájemná osobní setkání, poznávání a přímé navazování kontaktů zahraničních bohemistů s českými nakladateli a autory. I proto se letošní ročník koná během pražského knižního veletrhu Svět knihy.

Zájemci se mohou hlásit do 15. dubna 2012 na kontaktní adrese: program@literarnidum.cz, případně poštou na adrese Pražský literární dům, Ječná 11, 120 00 Praha.
Ubytování a stravné během pobytu hradí organizátor. Účastnický poplatek 50 eur.
Další informace zde.

Program ke stažení zde. Změna vyhrazena
site design © 2008-2024  ||  drobas.info