Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Cena Maxe Broda udělena

13. 6. 2012


Studenti si v rámci tohoto ročníku (vyhlášen na podzim 2011, vyhodnocení červen 2012) mohli vybrat jedno ze tří témat:
Nezvěstný (Amerika). Esej o románu Franz Kafka začal tento román psát před 100 lety. před 85 lety jej poprvé vydal Kafkův celoživotní přítel Max Brod
Esej o přátelství
Evropská unie – jak vidím její budoucnost

Dostali jsme 45 soutěžních prací. Z toho se téměř tři čtvrtiny věnovaly tématu poslednímu, budoucnosti Evropské unie. Necelá čtvrtina psalo o přátelství. a tři texty se zabývaly Kafkovým románem Amerika. Texty hodnotila porota ve složení: Jiřina Šiklová, Marie Vodičková, Vladimír Karfík a Petr Matoušek.

1. místo získala Markéta Špetíková z Brna za text Evropská unie, jak vidím její budoucnost
2. místo získal Tomáš Vachutka z Ostravy ze text Evropská unie, jak vidím její budoucnost
3. místo získala Natálie Oweyssi z Prahy za esej s názvem Blízká Amerika

Čestné uznání poroty dostal Nikolaj Ivaskin z Prostějova za text Esej o přátelství.

První místo je dotováno 6.000 Kč, 2. místo 3.500 Kč a 3. místo 2.000 Kč.

Společnost Franze Kafky vyhlašuje soutěž se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Do soutěže bývá zařazováno i literární téma. To má studenty pobídnout k četbě a k samostatné interpretaci literárních děl.

Cena nese jméno spisovatele, velké osobnosti středoevropské kultury a věrného přítele Franze Kafky – Maxe Broda. Ten pro světovou kulturu objevil dílo Kafkovo, hudební tvorbu Leoše Janáčka a knihy Jaroslava Haška. Ale také se vždy neúnavně staral o mladé a nadějné literární talenty. Ať již za svého působení v Praze či později v izraelském Tel Avivu.

Ceny předávali Jiřina Šiklová, Vladimír Karfík, Markéta Mališová, Arnošt Goldflam; v úžasné akustice Rytířského sálu zazněla hudba Dvořákova a houslové variace A. Shonerta.
 
site design © 2008-2024  ||  drobas.info