Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde

Kabinet pražské německé literatury

V září 2012 jsme v Pražském literárním domě otevřeli literární kabinet. Interaktivní výstava, umožňující zapojení všech Vašich smyslů, listování v knihách, poslouchání zvukových nahrávek či ohmatávání exponátů, si klade za cíl přiblížit svým návštěvníkům pražskou německou literaturu. Expozice se věnuje především vrcholnému období pražské německé literatury, tj. období od konce 19. století do začátku druhé světové války, kdy žili a tvořili Rilke, Kafka, Brod, Werfel a mnozí další velikáni. Interaktivně zařízený kabinet skýtá návštěvníkům řadu možností, jak se blíže seznámit s těmito pražskými německy píšícími spisovateli, s jejich životem i dílem, jakož i s historicko-společenským pozadím jejich tvorby.

Výstava vznikla za laskavé podpory Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo, Ministerstva kultury České republiky, Česko-německého fondu budoucnosti a Volksbank CZ. 
  • Obrázky a vizuální pomůcky
Expozice představuje Prahu na přelomu 19. a 20. století a seznámí Vás se spisovateli pražské německé literatury tohoto období. Naleznete zde dvojjazyčnou topografickou mapu města z roku 1891 a časová osa táhnoucí se kolem celého kabinetu Vám pomocí fotografií, statistických údajů, obrázků a informačních textů všestranně přiblíží život pražské německojazyčné menšiny kolem roku 1900 i během trvání první republiky. Kromě toho zde za dvířky skříněk či v šuplících narazíte i na takové kuriozity, jakou jsou například kapesní hodinky Egona Erwina Kische – jste zváni prozkoumat všechna zákoutí našeho kabinetu! 
  • Multimédia
Počítač a dva tablety jsou k vám dispozici pro přístup do mediatéky, která je vybavena hlavně zvukovým a audiovizuálním materiálem. Můžete si zde například poslechnout originální zvukové nahrávky zachycující specifickou "pražskou němčinu" některých spisovatelů, jež měla zcela zvláštní charakter.
 
© David Maštálka, A1 Architects
  • Kartotéka

Po těchto audiovizuálních dojmech můžete opět nabýt více faktografických znalostí o životě a díle jednotlivých autorů. K tomuto účelu je Vám k dispozici rozsáhlá kartotéka zahrnující kolem osmdesáti spisovatelů, kteří také všichni náležejí k pražské německé literatuře. Ke každému jménu je přirazena složka s životopisnými údaji a v mnohých případech i další dokumenty, například osobní korespondence či rukopisy. Sbírka je neustále rozšiřována. V případě zvýšeného zájmu o konkrétního autora naleznete v kabinetě také odkazy na odpovídající literaturu nacházející se v naší knihovně.

  • Knihovna

Pražský literární dům disponuje nejrozsáhlejší veřejně přístupnou sbírkou německy psané literatury z území Čech a Moravy. Naleznete zde více než 2500 titulů. K expozici v literárním kabinetě náleží také kolekce sborníků, sbírek básní či publikací věnovaných dílu konkrétního autora. Podrobné informace o naší knihovně, jakožto i návštěvní řád naleznete zde.

Otevírací doba:
úterý     10:30 - 12:30     13:00 - 16:30

čtvrtek  10:30 - 12:30     13:00 - 16:30

nebo dle individuální dohody (na tel. čísle +420222540536, či e-mailem info@prager-literaturhaus.com)

 

site design © 2008-2024  ||  drobas.info