Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Kulturní krajina

Seznam institucí města Liberec

Kulturní krajina - Česká republika

 

Základní údaje o instituci

Jméno instituce:

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Zkratka: KVK Liberec

 
Adresa: Rumjancevova 1362/1, Liberec 1, 460 01

Tel: +420 482 412 133

Fax: +420 482 412 122

E-mail: library@kvkli.cz

Webová stránka: www.kvkli.cz

 
Kontaktní osoba:

Jméno: Mgr. Blanka Konvalinková

Tel:+420 482 412 120

E-mail: konvalinkova@kvkli.cz

 
Popis instituce:

  • otevřená budova pro každého
  • městská a regionální funkce
  • pro návštěvu není třeba registrace
  • kulturní a vzdělávací instituce
  • historické německé fondy

 
Popis činnosti:

KVK v Liberci uchovává historické německé fondy (Germanika z Českých zemí), doplňuje fond o současné práce týkající se česko-německých vztahů. Zapojuje se do česko-německých akcí (festivaly, konference, autorská čtení, výstavy), je členem pracovní skupiny knihoven ERN Nisa. Knihovna spolupracuje s katedrou německého jazyka na Technické univerzitě a gymnáziem F.X.Šaldy v Liberci (německé oddělení). V knihovně funguje i Rakouská knihovna.

 
Partnerské instituce:

Goethe-Institut Prag,  http://www.goethe.de/ins/cz/pra/ (KVK je partnerskou knihovnou GI Praha)
Christian-Weise-Bibliothek Zittau, www.cwbz.de
Brücke/Most Stiftung Dresden,  www.bruecke-most-stiftung.de

Seznam všech institucí:

Formuláře ke stažení:

[pdf] O projektu

[doc]Formulář

site design © 2008-2024  ||  drobas.info