Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Kulturní krajina

Kulturní krajina - Česká republika

 Základní údaje o instituci

Jméno instituce:

Katedra germanistiky na Pedagogická fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zkratka: KNJ PF JU


Adresa
: Dukelská 9, České Budějovice; poštovní adresa: Jeronýmova 10, 370 01, České Budějovice

Tel: 387773223, 387773223

E-mail: andras@pf.jcu.cz

Webová stránka: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/nj/


Kontaktní osoba:

Jméno: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

Tel: +420 387 773 223

E-mail: andras@pf.jcu.cz

 
Popis instituce:

Vysokoškolská instituce – všechny obory germanistického studia


Popis činnosti:

Výuka jazyka, literatury a reálií německy mluvících zemí. Bohatá nabídka všech germanistických oborů. Důraz se klade především na praktické zaměření, na aktuální tendence ve vývoji jazyka i literatury. Řada kontaktů s německými a rakouskými institucemi, zejména s univerzitami v Augsburgu, Pasově a Vídni.

Seznam všech institucí:

Formuláře ke stažení:

[pdf] O projektu

[doc]Formulář

site design © 2008-2024  ||  drobas.info