Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Workshopy Hry s jazykem

březen 2014


 

Jazyková hra s poezií

Účastníci budou při tomto workshopu zkoumat hranice a možnosti německého jazyka skrze básně současných autorů. Kromě čtení a následné interpretace dojde také na konkrétní gramatické aspekty či rozšiřování slovní zásoby. Hlavním cílem workshopu je nicméně aktivní přístup k jazyku a hra s jeho možnostmi (gramatické funkce, slovní zásoba, jazykové elementy jako písmena a zvuky). Účastníci získají kromě konkrétních výsledků ve formě vlastních básní také hravý přístup k jazyku a chuť zkoušet s ním nové věci.

Délka trvání: 1 hodina

Jazyková hra s divadlem

Smyslem tohoto workshopu je nalezení osobní přístupu k literárním a uměleckých textům, skrze jejich herecké ztvárnění. Každý workshop začíná obecnými hereckými „rozcvičkami“ a improvizací. Podle věku, zájmu a úrovně jazykových znalostí pak skupina pracuje buď přímo s texty německy píšících autorů, aby je hereckým ztvárněním oživila, nebo tematicky improvizuje vlastní příběh (témata: pražští literáti na začátku 20. století, stát a jednotlivec atp.).

Studenti takto nejen nachází vlastní přístup k německy psané literatuře, ale získávají také sebedůvěru k vystupování a prezentaci v německém jazyce.

Délka trvání: 2 hodiny

 

Termíny po dohodě.

Workshopy budou jednotlivým skupinám přizpůsobeny podle věku a úrovně jazykových znalostí, jsou tak vhodné pro věkové skupiny v rozmezí 7–18 let. Předpokládá se nicméně středně pokročilá znalost němčiny, jelikož workshopy budou vedeny rodilým mluvčím.

 

Délku trvání je možné přizpůsobit.

Cena: 80 Kč/účastníkKontakt

Sophie Menasse, MA
Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren
Ječná 11 | CZ - 120 00 Praha 2
info@prager-literaturhaus.com
Tel.: 
+420 222 540 536
www.prager-literaturhaus.com | www.literarnidum.cz

site design © 2008-2024  ||  drobas.info