Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Výzva k podání návrhů

Uzávěrka: 31.05.2012


Uměleckou cenu česko-německého porozumění udělují společně Spolek Adalberta Stiftera, Mnichov, Nadace Brücke/Most, Drážďany, Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem, Pražský literární dům autorů německého jazyka, Praha, Mezinárodní spolek umělců Pro Arte Vivendi, Berlín a Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí, Praha. Slavnostní předání ceny se bude konat na podzim 2012 v Německu.

Cílem Ceny je vyznamenat dvě osobnosti – jednu českou a jednu německou, které se trvale zasazují o vzájemné porozumění mezi oběma národy. Oceněné osobnosti přitom neobdrží žádnou finanční odměnu, nýbrž umělecké dílo. Z tohoto důvodu hovoříme o umělecké ceně. Navrženy na toto ocenění mohou být známé osobnosti ze všech oblastí česko-německé spolupráce. Dosud byla tato cena udělena politikům, diplomatům, novinářům, manažerům v hospodářské sféře, zástupcům církví, pracovníkům školství, ředitelům muzeí, spisovatelům a překladatelům. Společně s oběma hlavními cenami mají být předány také dvě ceny vedlejší.

Formulář pro zaslání návrhů naleznete zde.
Jména dosavadních laureátů shrnujte tato tisková zpráva.
site design © 2008-2024  ||  drobas.info